Category Archives: Objave

Kateri so obvezni/priporočljivi interni akti podjetja, ki zaposluje delavce

Z internimi oziroma splošnimi akti delodajalec samostojno ureja pravice in obveznosti delavcev, organiziranost podjetja, dela, procedur, in procesov ter varnostnih obveznosti. Delodajalec lahko določi le pravice in obveznosti, ki so ugodnejše od tistih, kot jih določa zakon in kolektivne pogodbe. Obvezni interni akti podjetja, ki zaposluje delavce: Pogodba o zaposlitvi za vsakega zaposlenega. Akt o sistemizaciji delovnih mest. […]

Oddaja letnih poročil za leto 2023 do 2. 4. 2024

AJPES sporoča, da zaradi visoke obremenjenosti portala ob oddaji letnih poročil za leto 2023 prihaja do občasnih motenj v delovanju aplikacij. AJPES je tudi pripravili seznam najpogostejših težav pri oddaji letnih poročil, skupaj z navodili, ki lahko pomagajo pri uspešni oddaji: klik V zadnjih dveh dneh pred iztekom roka za oddajo (29.03. in 02.04.2024) bo […]

Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so v letu 2024 višji

Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so se povišali in sicer v januarju 2024 so se povišali prispevki ZZZS, v marcu 2024 pa se bodo povišali še prispevki za PIZ.   Prispevek za ZZ za poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 11,72 €.   Dodatni prispevek za ZZ brez pravic iz tega naslova: 35,15 €. […]

Register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje uporabnikov proračuna

Urad za nadzor proračuna je vzpostavil in objavil Register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov. Med njimi je tudi naše podjetje, podjetje LORIS, d.o.o., Dravograd. register Urad obvešča vse predstojnike proračunskih uporabnikov, da je od vzpostavitve novega registra zunanjih izvajalcev naprej dovoljeno sklepati pogodbe za najem storitev notranjega revidiranja le s […]

Spoštovani,   bliža se najlepši čas v letu. Čas, ko se spominjamo preteklosti in pričakujemo prihodnost. Naj bo tudi v novem letu korak odmeven, beseda pogumna, življenje iskrivo, ustvarjalno in polno uspešnih trenutkov.   SREČNO 2024,   vam želi kolektiv LORIS, d.o.o., Dravograd

Podajmo mnenje na Slovenske računovodske standarde 2024

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je prejelo prošnjo Slovenskega inštituta za revizijo za soglasje k Slovenskim računovodskim standardom, ki bodo v uporabi od leta 2024 naprej. Preden podajo odločitev o soglasju, pozivajo zainteresirane osebe, da podajo svoje mnenje, ki ga lahko izrazijo vključno do 4. decembra 2023, in sicer preko elektronske pošte na naslov: […]

Uveljavljanje nadomestila plače na zahtevo delodajalca po novem

Od 7. oktobra 2023 se uporablja nov Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca (v nadaljevanju Pravilnik), ki prinaša precej novosti pri ugotavljanju upravičenosti za izplačilo nadomestila plače začasno odsotnega zaposlenega po 137. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) […]

PROSTO DELOVNO MESTO: ASISTENT PRI NOTRANJI REVIZIJI

Biti član Lorisove revizijske ekipe pomeni delati v skupini visoko motiviranih strokovnjakov. Osnovna dejavnost je notranje revidiranje, vršimo pa tudi davčno in računovodsko svetovanje ter računovodske storitve za podjetja, zavode in občine.   Vrsta zaposlitve:             redna zaposlitev za določen čas, z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas Področje dela:                  računovodstvo in notranja revizija   Opis […]

Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov

Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo. Obrazec “NF–NarNesrece” je dostopen na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti ga je treba najpozneje do 31. januarja 2024. Izjave ni mogoče vložiti v papirnati obliki. Izjavo za izplačilo je potrebno oddati za vsak mesec posebej. […]

Informacije glede zbiranja finančne pomoči

Informacije glede zbiranja finančne pomoči: Če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, je ta pomoč oproščena plačila dohodnine. V primeru, da delodajalec izplača delavcu solidarnostno pomoč, se ta do višine 2.000 evrov ne všteva v davčno osnovo. »Darila« do 5.000 evrov niso obdavčena. Finančna uprava priporoča, da se vsa finančna […]