Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so v letu 2024 višji

Pavšalni prispevki za t.i. popoldanski s.p. so se povišali in sicer v januarju 2024 so se povišali prispevki ZZZS, v marcu 2024 pa se bodo povišali še prispevki za PIZ.

 

  • Prispevek za ZZ za poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 11,72 €.

 

  • Dodatni prispevek za ZZ brez pravic iz tega naslova: 35,15 €.

 

  • Prispevek za PIZ za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti: 42,19 €.

 

V kolikor zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (na začetku, ali koncu opravljanja dejavnosti), se plača polovičen znesek PIZ prispevka.

 

Več info na: klik