Pomoč gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina

Na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP), bo SPIRIT Slovenija podjetjem omogočila oddajo e-vloge v obdobju od 1. 11. 2022 do 15. 11. 2022.

Za prejem pomoči je pomembno, da je e-vloga oddana v določenem roku, t.j. do 15. 11. 2022, in da so k vlogi priložene vse potrebne izjave in dokazila ter da je vloga podpisana s kvalificiranim digitalnim pooblastilom zakonitega zastopnika ali z njegove strani pooblaščene osebe.

OPOZORILO: Vsi pogoji za oddajo vloge in dodelitev sredstev so določeni z ZPGVCEP in zato ne bo posebnega javnega razpisa!

Več informacij na: klik