Pravočasno vpišite podatke v RDL

Poslovni subjekti, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), morajo vpisati dejanskega lastnika v Register dejanskih lastnikov.

Dejanskega lastnika morajo vpisati poslovni subjekti, ki jih določa 35. 36. in 37. člen ZPPDFT-1, in sicer gospodarske družbe, zadruge, ustanove, društva, zavodi, politične stranke in tuji skladi ter podobni pravni subjekti tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji.

<povezava>