Mestne občine:

Ljubljana, Velenje, Slovenj Gradec

Občine:

Ajdovščina, Borovnica, Brežice, Braslovče, Črna na Koroškem, Črnomelj, Destrnik, Domžale, Ilirska Bistrica, Kamnik, Kočevje, Križevci, Ljubno, Ljutomer, Lovrenc na Pohorju, Metlika, Mežica, Mislinja, Mirna peč, Mokronog, Mozirje, Muta, Nazarje, Oplotnica, Piran, Podvelka, Polzela, Prebold, Prevalje, Rače – Fram, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Radovljica, Razkrižje, Rečica ob Savinji, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentilj, Šentjur, Šoštanj, Turnišče, Vuzenica, Žirovnica.

Centri za socialno delo: 

Celje, Dravograd, Ilirska Bistrica, Idrija, Izola, Jesenice, Laško, Logatec, Maribor, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, Ribnica, Slovenj Gradec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Radlje ob Dravi, Velenje.

Dnevno-varstveni centri:

Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna, Center za zdravljenje otrok Stična, Center za mlade Domžale, Center za pomoč na domu Maribor, Center za sluh in govor Maribor, Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Dom starejših Šentjur; RKS – Območno združenje Šentjur, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja.

Glasbene šole:

Brežice, Celje, Domžale, Koper, Nova Gorica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec.

Knjižnice:

Brežice, Celje, Domžale, Dravograd, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Šmarje pri Jelšah.

Kulturni centri:

Domžale, Semič, Slovenj Gradec.

Lekarne:

Mozirje, Žalske lekarne.

Ljudske univerze:

Ajdovščina, Gornja Radgona, Kočevje, Nova Gorica, Ravne na Koroškem, MOCIS, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje.

Osnovne šole: 

Apače, Artiče – Brežice, Bizeljsko – Brežice, Borovnica, Bratov Letonja Šmartno ob Paki, Brezno-Podvelka, Brežice, Cerklje ob Krki, Cvetka Golarja Škofja Loka, Črna na Koroškem, Črni Vrh nad Idrijo, Dob, Dobova, Domžale, Fram, Franceta Prešerna Maribor, Globoko Brežice, Gustava Šiliha Maribor, Idrija, Ivana Groharja Škofja Loka, Janka Kersnika Brdo, Janka Ribiča Cezanjevci, Jela Janežiča Škofja Loka, Jožeta Krajca Rakek, Juričevega Drejčka Ravne na Koroškem, Jurija Vege Moravče, Koroški jeklarji Ravne, Livada Velenje, Lovrenc na Pohorju, Maksa Pleteršnika Pišece Brežice, Markovci, Mengeš, Mežica, Milojke Štrukelj Nova Gorica, Minke Namestnik Sonje Slovenska Bistrica, Mislinja, Muta, Podgorje pri Slovenj Gradcu, Polzela, Prebold, Preserje pri Radomljah, Prevalje, Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, Rače, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Rodica, Roje, Selnica ob Dravi, Stročja vas, Škofja Loka mesto, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Trzin, Velika Dolina Brežice, Venclja Perka, Vransko-Tabor, Vuzenica, Prva osnovna šola Slovenj Gradec, Druga osnovna šola Slovenj Gradec, Tretja osnovna šola Slovenj Gradec.

Pokrajinski muzeji:

Slovenj Gradec, Maribor, Murska Sobota, Posavski muzej Brežice.

Srednje in visoke šole:

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Srednja upravno administrativna šola Ljubljana, ŠC za pošto, ekonomijo in telekomunikacije, I. gimnazija Celje, ŠC Rogaška Slatina, ŠC Ravne na Koroškem, ŠC Slovenj Gradec, Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec.

Turizem, šport, kultura:

Javni zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Športni zavod Ravne na Koroškem, Zavod za šport in rekreacijo Domžale, Zavod za šport in turizem Medvode, Zavod za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona.

Vrtci:

Cerknica, Domžale, Idrija, Jarše, Kočevje, Mavrica Brežice, Mavrica Vojnik, Mengeš, Miškolin Ljubljana – Polje, Otona Župančiča Ljubljana, Pedenjped Ljubljana, Prevalje, Radovljica, Ravne na Koroškem, Sežana, Slovenj Gradec, Šoštanj, Urša Domžale.

Zavodi in agencije:

Javni zavod za varstvo kulturne dediščine, IHPS, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Zavod za gradbeništvo Ljubljana, Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Slovenija, Javna agencija za spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in turizma, Javni sklad za regionalni razvoj Ribnica, Razvojna agencija Gornja Radgona, Posoški razvojni center Tolmin, LAS MDD Dravska dolina.

Zdravstvo:

Splošna bolnišnica Brežice, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Zdravstveno-reševalni center Koroške, Zavod za transfuzijsko medicino.

Zdravstveni domovi:

Dravograd, Gornja Radgona, Ljutomer, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Ljubljana, Kamnik, Velenje.

» ter številni drugi po vsej Sloveniji.