Informacije glede zbiranja finančne pomoči

📣

Informacije glede zbiranja finančne pomoči:

  • Če fizična oseba prejme pomoč od organizacij, ki imajo status humanitarne organizacije, je ta pomoč oproščena plačila dohodnine.
  • V primeru, da delodajalec izplača delavcu solidarnostno pomoč, se ta do višine 2.000 evrov ne všteva v davčno osnovo.
  • »Darila« do 5.000 evrov niso obdavčena.

☎️

Finančna uprava priporoča, da se vsa finančna pomoč zbira prek humanitarnih organizacij, ki bodo ta sredstva najlažje razdelila pomoči potrebnim.

 

Več info na: klik