Kako bomo obračunavali povračilo stroškov prevoza na delo in z dela

S 1. 9.2021 je za gospodarske subjekte začela veljati sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, ki posega na davčno obravnavo povračila stroškov prevoza na delo in z dela.

Sprememba: “Če je delodajalec doslej zaposlenim obračunaval povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini kilometrine 0,18 evra tudi v primerih, ko pogoji za to niso bili izpolnjeni (četrti in peti odstavek 3. člena Uredbe), bi morali razliko med tako izračunanim povračilom in ceno javnega prevoza vključiti v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.”

klik