Register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje uporabnikov proračuna

☎️ Urad za nadzor proračuna je vzpostavil in objavil Register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov. Med njimi je tudi naše podjetje, podjetje LORIS, d.o.o., Dravograd. ✅

register

Urad obvešča vse predstojnike proračunskih uporabnikov, da je od vzpostavitve novega registra zunanjih izvajalcev naprej dovoljeno sklepati pogodbe za najem storitev notranjega revidiranja le s tistimi zunanjimi izvajalci, ki so vpisani v register zunanjih izvajalcev v skladu z določili 100. b člena Zakona o javnih financah.

Več info na: klik