Oddaja letnih poročil za leto 2023 do 2. 4. 2024

AJPES sporoča, da zaradi visoke obremenjenosti portala ob oddaji letnih poročil za leto 2023 prihaja do občasnih motenj v delovanju aplikacij.

AJPES je tudi pripravili seznam najpogostejših težav pri oddaji letnih poročil, skupaj z navodili, ki lahko pomagajo pri uspešni oddaji: klik

V zadnjih dveh dneh pred iztekom roka za oddajo (29.03. in 02.04.2024) bo na voljo tehnična podpora v podaljšanem delovnem času (do 18. ure) na:
– telefonska številka: 01/477-42-27
– elektronski naslov: cpu.it@ajpes.si

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti se predložiti davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.