Odslej le elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu

Na portalu SPOT se s septembrom 2022 uvaja elektronska prijava nezgode in poškodbe pri delu.
S septembrom 2022 se dosedanji papirni obrazec ER-8 ukinja. Delodajalci, poslovni subjekti in podjetniki vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) bodo v primeru nezgode in poškodbe pri delu, prijavo lahko oddali le še prek portala SPOT.
vir: