Podaljšanje roka za predložitev letnih poročil AJPES in obračunov DDPO in DohDej

S sprejemom Zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (Uradni list RS, št. 29/2022, dne 4. 3. 2022) se podaljšuje rok za predložitev letnih poročil AJPES ter DDPO in DohDej od 31. marca na 30. april 2022 oziroma na naslednji delovni dan, torek 3. maj 2022.

vir: AJPES & FURS