Potrjena novela Zakona o dohodnini, ki začne veljati 01.01.2023

Državni zbor je sprejel novelo zakona o dohodnini, ki prinaša precej novosti.
✅ Sprememba obdavčitve samostojnih podjetnikov, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov. Sprememba bo veljala tako za zavezance, ki so zavarovani kot samostojni podjetniki, kot tudi tiste, ki opravljajo dopolnilno dejavnost (‘popoldanski s.p.’). Po novem ne bo več avtomatično priznanih 80 % normiranih odhodkov.
✅ Sprememba davčne stopnje pri dohodku iz oddajanja premoženja v najem. Stopnja dohodnine, ki se plačuje od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, se bo zvišala na 25 %.
✅ Splošna olajšava, ki jo lahko uveljavljajo vsi zavezanci za dohodnino, se s 1. januarjem zvišuje na 5.000 evrov.
✅ Dodatna splošna olajšava se bo po novem priznala zavezancem s skupnim dohodkom do 16.000 evrov.
✅ Višja olajšava za vzdrževane družinske člane.
✅ Posebna olajšava za mlade, ki bo zavezancem do dopolnjenega 29. leta starosti zmanjšala davčno osnovo od dohodka iz delovnega razmerja za 1.300 evrov.
✅ Najvišji dohodninski razred bo določen v višini 50 %.
✅ Iz davčne osnove bodo izvzeta izplačila nadomestil za uporabo lastnih sredstev za delo na domu.
✅ Izplačilo poslovne uspešnosti bo največ dvakrat letno do višine 100 % plače zaposlenih v Sloveniji.
✅ Izplačilo lastnih deležev se bo zopet obravnavalo kot dividenda.
vir: STA