Naša revizijska družba je bila ustanovljena leta 1995. Osnovna dejavnost je notranja revizija proračunskih uporabnikov, vršimo pa tudi vrednotenje podjetij, davčno in računovodsko svetovanje, računovodske storitve ter izobraževanja. Našim strankam smo pripravljeni svetovati v vseh primerih z našega strokovnega področja, kar dosegamo s kombinacijo lastnega znanja in izkušenj zunanjih sodelavcev.
Družba je vpisana v seznam revizijskih družb za izvajanje storitev notranjega revidiranja uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Ministrstvu za finance.
Na področju revizij delajo trije državni notranji revizorji, ena preizkušena državna notranja revizorka in pet asistentk. Vsi revizorji so vpisani v register, ki ga vodi Ministrstvo za finance. Dva zaposlena sta prejela mednarodni CIPFA certifikat na področju izvajanja notranjih revizij. Ena je specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja. Hkrati vodimo računovodstvo za nekaj podjetij in posrednih proračunskih uporabnikov (zavodov, občin). Naši zaposleni so vpisani v Register računovodske poklicne skupine, ki ga vodi Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine pri Zvezi RFR.

Zakaj smo odlična izbira

01

Podjetje predstavlja strokoven kader z dolgoletnimi izkušnjami in znanjem. Ekipo sestavljajo državni notranji revizorji, preizkušen državni notranji revizor ter specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja.

02

Naše stranke redno obveščamo o spremembah na področju zakonodaje, z objavo aktualnih novic na naši spletni strani.

03

Zaposleni se redno udeležujejo izobraževanj na katerih se obravnavajo različne teme, ki pokrivajo ustrezna področja poslovanja naših strank.

04

Organiziramo izobraževanja za stranke na katerih jih seznanimo z različnimi področji notranje revizije.

05

Našim strankam smo pripravljeni svetovati v vseh primerih z našega strokovnega področja, kar dosegamo s kombinacijo lastnega znanja in izkušenj zunanjih sodelavcev.

06

Delujemo s sodobnim brezpapirnim poslovanjem, s katerim povečujemo dodano vrednost tako za naše podjetje, kot tudi za naročnike, in sicer s pospešenim izvajanjem poslovnih procesov in večjim nadzorom nad dokumenti.

07

Inovativne lastnosti so vgrajene v naše programe, ki jih uporabljamo za naročnike, predvsem pa krasi naše revizorke proaktivnost na področju zakonodaje.

08

Smo član Inštituta notranjih revizorjev (The institute of Internal Auditors).

KDO SMO


Antonija Ločičnik, univ. dipl. ekon.

Spec. za reviz. in svetov. poslov., Državna notranja revizorka, Prokuristka – lastnica, naša enciklopedija


Irena Klemenc, dipl. ekon.

Prokuristka – računovodstvo ter asistenca na revizijah


Ema Vertačnik, mag. posl. ved

Preizkušena državna notranja revizorka, CIPFA certifikat


Jure Žvikart, univ. dipl. uprav. org.

Preizkušeni državni notranji revizor, CIPFA certifikat


Rosanda Janež, univ. dipl. ekon.

Preizkušena državna notranja revizorka


Nina Popovič, mag. posl. ved

Računovodstvo ter asistenca na revizijah


Natalija Planinšič, ekon.

Računovodstvo ter asistenca na revizijah


Ida Ogorevc, računovodja

Računovodstvo ter asistenca na revizijah – zunanja sodelavka


Metka Ločičnik Žvikart, univ. dipl. ekon.

Finančna svetovalka