Spremembe v postopku registracije s.p. od doma

Samostojni podjetniki lahko po novem v postopku registracije od doma prek SPOT aplikacije k vlogi priložijo tudi vse zahtevane priloge (npr. overjeno izjavo lastnika objekta, soglasje zastopnika, potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih ipd.). Priložene listine so lahko v obliki skeniranega izvoda ročno podpisane vloge ali izvirnik podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Uradna oseba, ki vodi postopek registracije, v primeru dvoma v verodostojnost listine, zahteva predložitev izvirnika. Še vedno pa lahko podjetniki postopek registracije opravijo na SPOT točki.
vir: AJPES Informator