V MPIK lahko opravite intervju glede vavčerja za prototipiranje

Vavčer za prototipiranje

Namen vavčerja je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Do 60% so sofinancirani upravičeni stroški storitev zunanjih izvajalcev za izdelavo fizičnega ali digitalnega prototipa in sicer dizajn, načrt, programiranje, izdelava in testiranje.

Kandidirajo lahko podjetja z najmanj 1 zaposlenim, ustanovljena največ 5 let od datuma oddaje vloge. Za pridobitev vavčerja mora podjetje pridobiti Predhodno potrdilo SIO – Subjekta inovativnega okolja (inkubatorji in tehnološki parki), ki se izda na podlagi izvedenega intervjuja.

Na Koroškem lahko to potrdilo izda RRA Koroška d.o.o. – MPIK, ki ima status SIO: info@rra-koroska.si ali 059 085 190 (Jure Knez).

vir: vavčer